Blog de
2017: REPTES I OPORTUNITATS EN L’ÀMBIT DE LA DISCAPACIAT

19 de enero de 2017

Amb l’inici de l’any, arriba el moment d’analitzar el que aquest 2017 pot portar-nos a nivell laboral en l’àmbit de la discapacitat a Catalunya. Són molts els factors que intervindran en aquest sector en el transcurs dels pròxims mesos però, a dia d’avui, els inputs que ens arriben ens permeten ser moderadament optimistes.

L’any comença amb una pujada del 8% del salari mínim interprofessional, una bona notícia per a un col·lectiu que majoritàriament cobra el salari mínim però que per a les empreses contractants té una contrapartida: l’augment de l’SMI les obligarà a pujar els preus als seus clients i, en paral·lel, hauran de fer un esforç per tal que això no repercuteixi en els llocs de treball de les persones amb discapacitat. Tenint en compte que dues terceres parts de les persones amb discapacitat ocupades són contractades en el sector privat, aquest serà un dels grans reptes de l’any.

La Generalitat preveu invertir més del 70% del total del seu pressupost per aquest 2017 en l’àmbit social i ha marcat com a prioritat la recuperació de les partides de Salut, Ensenyament, Treball i Benestar. Això hauria de traduir-se en una major assignació de recursos per a la discapacitat, especialment important en els àmbits de la formació i la incorporació al mercat laboral d’aquest col·lectiu. El nivell formatiu del 60% de les persones amb diversitat funcional contractades és la ESO –amb o sense titulació– mentre que les contractacions universitàries de persones amb discapacitat són la meitat que les de persones sense discapacitat, fet que mostra que hi ha molt camí per recórrer.

Pel que fa a la integració laboral d’aquest col·lectiu, Catalunya sempre ha estat una de les comunitats autònomes capdavanteres en la contractació de persones amb diversitat funcional no només a nivell quantitatiu (el 2015 va registrar un augment del 25%) sinó també a nivell qualitatiu amb la contractació indefinida, superant la mitjana espanyola de contractació estable. És aviat per pronunciar-se sobre el que vindrà, però tenint en compte l’evolució dels darrers anys i a l’espera de veure com es materialitzen les noves partides del pressupost, tenim certa esperança.

En l’àmbit estatal, l’economia espanyola va créixer al voltant del 3% l’any passat i es preveu que enguany segueixi aquesta tendència –moderada– a l’alça. A Espanya la població activa amb discapacitat és de poc més de mig milió de persones i tot i que les contractacions d’aquest col·lectiu s’han incrementat en els darrers anys, al 2015 només es van registrar 243.000 contractes. Encara queda molt per assolir el repte social de la plena integració laboral i esperem que les bones expectatives econòmiques d’enguany es materialitzin en un augment de l’ocupació de les persones amb diversitat funcional, un fet que ajudarà a normalitzar la situació d’aquest col·lectiu vulnerable.

L’inici de l’any acostuma a anar acompanyat d’esperança i bons desitjos. En l’àmbit de la discapacitat, podem dir que el 2017 fa bona impressió però no volem avançar-nos, caldrà esperar que aquests auguris es vagin materialitzant durant els pròxims mesos.

Article publicat a Social.Cat, podeu veure la versió on-line a: http://www.social.cat/opinio/6455/2017-reptes-i-oportunitats-en-lambit-de-la-discapacitat

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

0 opiniones en “2017: REPTES I OPORTUNITATS EN L’ÀMBIT DE LA DISCAPACIAT”

Proyectos en los que participo: