Blog de
EN QUÈ ES CARACTERITZEN LES EMPRESES SOLIDÀRIES?

18 de febrero de 2016

El terme Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o Responsabilitat Social Empresarial (RSE), és tan ampli que ho abasta tot. Per començar, hem de saber distingir que no és el mateix una empresa responsable que una empresa que fa accions de responsabilitat social. La gran majoria d’empreses que fan memòries de RSC o que obtenen reconeixements són organitzacions que fan accions de RSC i les transmeten (ja sigui per raons de mercat reals o bé per convicció, però l’important és que ho facin), però aquesta memòria no implica que l’organització sigui socialment responsable en totes aquelles activitats que realitza.

 
Què és una empresa solidària? Si les haguéssim de definir, començaríem parlant d’organitzacions que duen a terme accions per convicció, perquè s’ho creuen i perquè realment ho volen fer. Han de ser organitzacions que apostin per aquesta solidaritat no només en termes de romanent (què fer amb l’excedent de que disposo), sinó en termes de producte. Això vol dir que el seu producte sigui en ell mateix solidari, que a més de satisfer una demanda del mercat, complementàriament satisfaci una demanda social.

 
Una empresa solidària ha de ser-ho a nivell intern, amb un tracte just envers els seus treballadors, i extern, amb la relació amb els diferents stakeholders. Aquesta empresa solidària, ha de gaudir, òbviament, d’una viabilitat econòmica, generar beneficis i ser autosostenible, però també ha de tenir entre les seves prioritats la creació de llocs de treball. De fet, poques coses hi ha més solidàries davant la crisi en el mercat laboral que patim. Per tant, no són organitzacions solidàries aquelles que, per exemple, no paguen els seus proveïdors, per una banda, i destinen una part dels seus beneficis a accions socials, per l’altra.

 
Existeixen les empreses solidàries? Al contrari del que es pugui pensar, afortunadament hi ha moltes empreses que ho són. Primerament, perquè cada vegada hi ha més emprenedors solidaris i conscienciats i, en segon lloc, perquè el mercat, cada cop més i amb més força, opta per productes i serveis amb aquest valor afegit. Amb la gran varietat de competidors que conformen el mercat, no és d’estranyar, per tant, que els consumidors apostin per aquelles marques que tenen un impacte positiu en la comunitat.

 
El talent actual (i el que vindrà) no només està centrant la seva decisió en les condicions econòmiques a l’hora de decantar-se per una feina, sinó també en formar part d’un projecte professional amb el que sentir-se realitzat socialment. De fet, està demostrat que les organitzacions que duen a terme accions solidàries tenen treballadors amb un sentiment de pertinença i una motivació majors. Això situa també la RSC com una potent eina de recursos humans pel que fa a la captació i retenció d’aquest talent.

 
Quin és el futur? Tot apunta que les empreses amb compromís i implicació social aviat tindran el reconeixement tant de treballadors com de consumidors, el que farà d’elles organitzacions amb futur i presència a la nostra societat. L’engagement d’uns i altres amb les empreses solidàries dependrà cada cop més de com es facin les coses i no tant de comunicar-les. Així, en el cas de les organitzacions socialment responsables, el “fer-ho bé” de la coneguda màxima en relacions públiques “Fer-ho bé i fer-ho saber”, tindrà més rellevància que mai.

Article publicat a VIA EMPRESA. Veure versión on-line : http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2016/02/com-es-una-empresa-solidaria-17595.php

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

0 opiniones en “EN QUÈ ES CARACTERITZEN LES EMPRESES SOLIDÀRIES?”

Proyectos en los que participo: